دوره اصول و فنون تنظیم قراردادهای تجاری

دوره اصول و فنون تنظیم قراردادهای تجاری
این دوره به مدت زمان اعلامی  به در خواست سازمان ها  و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

سرفصل و محتوی دوره :
* ارائه مفاهیم اولیه در قرارداد ها و امور بین الملل
* معرفی انواع قراردادهای بین المللی و چگونگی کارکرد آن
* چگونگی تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی و مفاد آن
* بیان نکات کلیدی در تنظیم قرارداد های بین الملل
* مدیریت ادعا در امور قراردادها ( Claim Management )
* آشنایی با اصطلاحات حقوقی و مفاهیم آن در امور قراردادهای بین المللی


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد