آشنایی با طرح توجیهی فنی - اقتصادی (امکانسنجی)

آشنایی با طرح توجیهی فنی - اقتصادی (امکانسنجی)
این دوره طی 8 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

سرفصل و محتوی دوره :
* اهداف طرح توجیهی
مشخصات طرح توجیهی مورد قبول سیستم بانکی؛ بررسی فرمت طرح های توجیهی بانک ها؛ معیارهای ارزیابی طرح ها در سیستم بانکی؛ ویژگی های یک طرح مناسب؛ شاخص های مقایسه طرح های توجیهی؛ اجزای اصلی یک طرح توجیهی
* مطالعه بازار
نقش مطالعات بازار در توجیه‌پذیری طرح؛ اهمیت منابع کسب اطلاعات و استناد؛ ‌بررسی عرضه و تقاضا و پیش بینی ها؛ دسترسی به مواد اولیه و بازار فروش؛ ‌مکان یابی پروژه
* مطالعه فنی
ارزیابی فنی طرح،؛ بررسی فرآیند تولید؛ بررسی تکنولوژی‌های تولید؛ بررسی تاسیسات و انشعابات مورد نیاز طرح؛ ‌برنامه تولید و قیمت فروش طرح؛ هزینه های سرمایه گذاری طرح؛ مشخصات پروفرمای مورد قبول سیستم بانکی؛ هزینه‌های ثابت؛ ‌سرمایه در گردش؛ ‌پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح؛ هزینه های تولید
* مطالعه مالی
ارزش فعلی خالص سرمایه گذاریNPV؛ تحلیل حساسیت؛ نقطه سر به سر؛ نرخ بازده داخلی IRR؛ دوره بازگشت سرمایه
* معرفی نرم افزار


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد