مدیریت پروژه کارگاهی نرم افزار ms-project

مدیریت پروژه کارگاهی نرم افزار ms-project
این دوره طی 16 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

سرفصل و محتوی دوره :
* ساختار شکست کار (WBS)
* نمودار گانت (Gantt Chart)
* روش مسیر بحرانی (Critical Path Method)
* تقویم پروژه
* زمان انجام کار (Duration)، روابط و قیدهای میان فعالیت‌ها
* مفهوم Base Line
* محاسبه وزن و فرمول نویسی در MsProject
* درصد پیشرفت پروژه (Progress)
* تسطیح منابع
* گزارش نویسی در پروژه ها


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد