هوش تجاری و هوشمندی در کسب و کار

هوش تجاری و هوشمندی در کسب و کار
این دوره طی 4 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

سرفصل و محتوی دوره :
* آشنايي با انواع هوش
* روش هاي سرآمد نمودن هوش
* بهره برداري از هوش در خلاقيت وتوسعه سازماني
* روش پويايي هوش باابزار مكانيكي
* توسعه هوش در اقتصاد كاري وزندگي
* تطبيق افراد خلاق وباهوش باانسانهاي عادي
* روش پانل كارگاهي در خرد ورزي منطقي در هوش


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد