زبان انگلیسی حسابداری (مقدماتی)

زبان انگلیسی حسابداری (مقدماتی)
این دوره به مدت زمان به درخواست سازمان ها  و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

سرفصل و محتوی دوره :
* تعریف حسابداری
* تعریف چهارچوب مفاهیم و اصول حسابداری
* توضیح معادله حسابداری
* تعریف ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
* توضیح انواع مدل های حسابداری
* تعریف صورت های مالی اساسی
* تعریف واژه های کاربردی حسابداری در صورت های مالی
* تعریف کاربران اطلاعات حسابداری
* تعریف حسابداری مدیریت
* تعریف گزارش های پرکاربرد حسابداری مدیریت


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762127-87762532-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد