قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)(مقدماتی)

قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)(مقدماتی)
این دوره طی 8 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

سرفصل و محتوی دوره :
* تعریف قرارداد
* شرایط اساسی برای صحت قرارداد
* انواع و نمونه قراردادهای تجاری
* عناصر تشکیل دهنده قراردادهای تجاری
* نحوه ی نوشتن بندهای قرار داد

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد