مدیریت مالی به زبان انگلیسی

مدیریت مالی به زبان انگلیسی
این دوره طی 16 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

سرفصل و محتوی دوره :
* مقدمه ای بر حسابداری مالی و درک صورت های مالی
* ترازنامه
* حساب های سود و زیانی
* صورت جریان گردش وجوه نقد
* آنالیز سود در مقابل گردش وجه نقد
* مدیریت سرمایه درگردش: سرمایه در گردش چیست؟
* اقلام سرمایه درگردش
* چرخه تجاری و اجزای آن
* مدیریت سرمایه درگردش و تصمیم گیری
* اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری و بودجه
* تعریف هزینه
* مفهموم هزینه و تاثیر آن بر حاشیه سود


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد