مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
این دوره طی 16 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها :
* آشنایی با انواع نامه های رسمی و غیر رسمی
* اصول مقدماتی نگارش نامه های تجاری (نامه، فکس و ایمیل)
* ساختار کلی انواع نامه های تجاری به زبان انگلیسی
* مکاتبات مرتبط با استخدام
* مکاتبه با همکاران
* مکاتبه با فروشندگان
* مکاتبه بین کارمندان و کارفرمایان
* مکاتبه با مشتریان
* مکاتبات مالی و اعتباری
* مکاتبات مرتبط با فروش
* مکاتبات مرتبط با مارکتینگ


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد