مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
هدف از اجرای دوره مکاتبات به زبان انگلیسی ،آشنایی مخاطبان با فرایندهای انجام مکاتبات مرتبط به حمل و نقل ، سفارشات ، کاتالوگ، وغیره  به نحو موثر وکارا می باشد. 
مدت زمان این دوره 40 ساعت می باشد
 .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها :
 • نامه مربوط ب اسناد مورد نیاز ، بررسی انواع اسناد
 • درخواست قیمت 
 • نامه صدور پروفرما
 • نامه های چانه زنی و تخفیف 
 • فرایند تجارت بین الملل
 • نامه درخواست نمایندگی و شرایط آن 
 • نامه درخواست پروفایل کسب وکار
 • نامه معرفی وبازار یابی 
 • الزامات موقعیت در مکاتبات
 • نامه درخواست کاتالوگ و اطلاعات تکمیلی 
 • نامه مربوط به بازرسی و الزامات استاندارد 
 • نامه مربوط به حمل و نقل و هماهنگی حمل 
 • ساختار و چارچوب نامه های بازرگانی 
 • نامه ارسال سفارش وانواع سفارش مراحل سفارش دهی 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیری آکادمی دنیای اقتصاد