انتقال تکنولوژی و Know-How

انتقال تکنولوژی و Know-How
توضیحات دوره :

انتقال تکنولوژی، فرایند انتقال علم و تکنولوژی از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر (که از این دانش در عمل استفاده می کنند) می باشد. این فرایند می تواند یا از طرق مختلفی (مانند: انتقال بین المللی  تکنولوژی، انتقال منطقه ای تکنولوژی، انتقال میان – صنعتی تکنولوژی، انتقال میان – شرکتی تکنولوژی و در نهایت انتقال درون – شرکتی تکنولوژی صورت پذیرد. کانال های این انتقال نیز در قالب های مختلفی مانند انتقال از طریق کانال های عمومی، کانال های مهندسی معکوس و یا کانال های برنامه ریزی شده انجام پذیرد. مدل های قراردادی این انتقال تکنولوژی نیز از مدل های مختلفی تبعیت می کنند  که می توان به مدل هائی مانند خرید حق امتیاز، فرانشیز، سرمایه گذاری مشترک ،کنسرسیوم فنی و پروژه تحقیقاتی مشترک، پروژه های کلید در دست، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و … اشاره کرد. همه این موارد از طریق تیمی تحت عنوان تیم انتقال تکنولوژی صورت می پذیرد.


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها :

-ترمینولوژی، تعاریف و مفاهیم تکنولوژی، مدیریت و انتقال تکنولوژی
-اهمیت و ضرورت مدیریت انتقال تکنولوژی
-ارکان و اجزای مدیریت انتقال تکنولوژی
-حقوق مالکیت معنوی در انتقال تکنولوژی
-ثبت درس آموخته های فنی و مدیریتی انتقال تکنولوژی
-تعریف و طبقه بندی های انتقال تکنولوژی
-انتقال ناقص تکنولوژی
-انتقال کامل تکنولوژی
-کانال های جریان تکنولوژی
-انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی (اعطای مجوز- اعطای فرانشیز-شرکت مشترک-پروژه کلید در دست-پروژه مشترک تحقیق و توسعه - -کنسرسیوم فنی)
-نقش مدیر تکنولوژی (Technology Manager) در فرایند مدیریت انتقال تکنولوژی
-نقش تیم تکنولوژی (Technology Team) در فرایند مدیریت انتقال تکنولوژی
-تدوین استراتژی های کارآمد انتقال تکنولوژی


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد