برون سپاری

برون سپاری
توضیحات دوره :

برون سپاری به واگذاری انجام فرایندها و یا فعالیت های داخلی یک کسب و کار به یک تامین کننده خارجی، تحت قرارداد مشخص گفته می شود. این رویکرد شامل جنبه های گوناگونی مانند برون سپاری فعالیت های پیمانکاری، مشاوره ای، مشارکتی و …. را شامل می شود. البته برون سپاری محدوده ها و فعالیت های استراتژیک سازمان به صلاح نبوده و تعیین ابعاد دقیق محدوده برون سپاری، نیازمند دقت و تحلیل کامل می باشد. همچنین تعیین دقیق مسئولیت ها و اختیارات در قبال کمیت و کیفیت اقلام قابل تحویلی بسیار مهم است. ضمنا نحوه پرداخت در شرایط برون سپار نیز با توجه به مدل قراردادی برون سپاری شده، روش های مختلفی را در بر می گیرد.
در این دوره، تلاش می شود تا ضمن تبیین دقیق فرایند برون سپاری، فرصت ها و چالش های این موضوع به بحث و چالش کشیده شود.


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :

   -بررسی مفاهیم و تعاریف رایج برون سپاری
    -بررسی مزایای برون سپاری
   - بررسی معایب برون سپاری
    -بررسی روش های متداول برون سپاری 
   - ملاحظات تنظیم قراردادهای برون سپاری


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد