KPI - OKR و داشبوردهای مدیریت

KPI - OKR و داشبوردهای مدیریت
توضیحات دوره :

امروزه بسیاری از شرکت‌ها با شاخص‌های نادرست کار‌‌می‌نمایند، و بسیاری نیز به‌ اشتباه، این شاخص‌ها را شاخص‌های کلیدی عملکرد نام‌گذاری نموده‌اند. سازمان‌های اندکی را خواهید یافت که از شاخص های کلیدی عملکرد مناسب و صحیح استفاده ‌نمایند. علت این است‌ که تعداد اندکی از سازمان‌ها، توانسته اند مفهوم واقعی شاخص های کلیدی عملکرد را به‌درستی درک‌ و در سازمان خود پیاده سازی نمایند.
شرکت کنندگان در این دوره، ضمن آشنائی با شاخص های کلیدی عملکرد و شناخت تفاوت های آن با شاخص های کلیدی موفقیت(CSF: Critical Success Factor) و شاخص کلیدی نتیجه (KRI: Key Result Indicator) و  اهداف و نتایج کلیدی (OKR: Objectives and Key Results ) ، با زیرساخت های لازم جهت اندازه گیری و پیاده سازی  KPI و OKRآشنا خواهند شد.


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها  :

-تعریف شاخص های کلیدی عملکرد(KPI)
-زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی و اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد
-تعریف اهداف و نتایج کلیدی (OKR)
-بررسی مبانی توسعه و بکارگیری شاخص های کلیدی عملکرد و اهداف و نتایج کلیدیOKR 
-مراحل ایجاد و بکارگیری شاخص های کلیدی عملکرد KPI و  و اهداف و نتایج کلیدی OKR
-نحوه جمع آوری داده ها و گزارش دهی به کمک شاخص های کلیدی عملکرد KPI و  و اهداف و نتایج کلیدی OKR
-اقدامات عملی بهبود در سازمان به کمک شاخص های OKR و KPI
-بررسی نمونه های عملی


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد