تحلیل داده های کسب و کار براساس راهنمای BDA (Businesss Data Analytics)-2020

تحلیل داده های کسب و کار براساس راهنمای BDA (Businesss Data Analytics)-2020
توضیحات دوره :

تحليل هوشمندانه و داده محور كسب وکار، فرايند تبديل داده به اطلاعات تصميم ساز در كسب و كار است. فرايندي كه بينشي ارزشمند را براساس تحليل درست و هوشمندانه داده، در اختيار مديران، صاحبان و دست اندركاران كسب و كار قرار مي دهد و به شدت، مورد نياز كسب و كارهاي دانش محور امروزي است!
اگر فرايند تحليل هوشمندانه داده درست انجام شود، محاسن و نتايج زيادي مانند:
١-تصميم سازي و تصميم گيري هاي درست استراتژيك
٢-نواوري در كسب و كار
٣-و همچنين مزيتهاي رقابتي ارزشمند
را براي كسب و كارها به ارمغان مي آورد.
جالب است كه در اكثر آگهي هاي استخدام شركتهاي حرفه اي داخلي و خارجي، به نقش تحليل داده به صورتهاي مختلف اشاره شده است؛ بطوريكه لينكداين اين نقش جديد را جز پرتقاضاترين شغل هاي ٢٠٢٠ پيش بيني كرده است.
دوره تحلیل داده های کسب و کار براساس راهنمای BDA (Businesss Data Analytics)-2020، طراحی شده است تا پيش نيازها و فرايندهاي تحليل هوشمندانه و داده محور كسب و كار، به کمک راهنمای تحلیل داده محور کسب و کار BDA، به علاقمندان آموزش داده شود.


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل  دوره: 

•    چرا تحلیل داده محور کسب و کار
•    آینده تحلیل داده محور کسب و کار
•    مزابای تحلیل مبتی بر داده در کسب و کار
•    بررسی 5 چشم انداز در تحلیل داده محور کسب و کار
    به عنوان یک جنبش و حرکت جدید در کسب و کار (As a Movement)
    به عنوان یک توانمندی جدید در کسب و کار (As a Capability)
    به عنوان یک مجموعه فعالیت منسجم داده محور در کسب و کار (As a Data Centric Activity Set)
    به عنوان یک پارادیم تصمیم گیری در کسب و کار (As a Decision Making Paradigm)
    به عنوان مجموعه ای از روش ها و فناوری ها (As a Set of Practices & Technologies)
•    بررسی 4 روش تصمیم گیری مبتی بر داده
    توصیفی (Descriptive)
    تشخیصی (Diagnostic)
    پیشگویانه (Predictive)
    تجویزی (Prescriptive)
•    شناسائي سوال/سوالات تحقیق (Identify The Research Questions) 
•    بررسی منابع داده های کسب و کار(Source Data) 
•    تحلیل داده های کسب و کار(Analyze Data) 
•    تفسیر و گزارش نتایج (Interpret & Report Results )
•    بکارگیری نتایج در جهت تصمیم گیری های هوشمندانه کسب و کار(Use Results to influence Business Decision Making)
•    راهنمائی گرفتن از استراتژی های سازمان برای تحلیل کسب و کار (Guide Organization-Level Strategy for Business Analytics)


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد