مدیریت سرمایه انسانی و تیم سازی چابک

مدیریت سرمایه انسانی و تیم سازی چابک
توضیحات دوره :

امروز، شاهد تحولات اساسی در مدیریت منابع انسانی سازمانها هستیم. مفاهیمی مانند مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت استعداد یا شریک استراتژی و همچنین تیم سازی چابک در منابع انسانی را می شنویم. در این دوره، نحوه اجرا و پیاده سازی مفاهیم روز و نوین مدیریت منابع انسانی و تیم سازی چابک آموزش داده می شود.


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها :

-منابع انسانی در نقش جدید
-رهبری کسب و کار
-برنامه ریزی منابع انسانی
-مدیریت جذب استعداد
-مدیریت تغییر
-فرهنگ در سازمان
-رویه های تازه در استخدام
-شناخت تیم، گروه و تفاوت کارتیمی و کارگروهی
-بررسی انواع تیم ها (تیم وظیفه ای-تیم حل کننده مسائل-تیم خودگردان-تیم چندوظیفه ای)
-شناخت اصول کار تیمی و ویژگی افراد در کار تیمی
-بررسی منافع و قواعد کارتیمی، خصوصیات یک تیم موثر و مهارت های اصلی در کارتیمی
-بررسی رفتارها و مشخصات تیم موفق
-بررسی مراحل 5 گانه تشکیل تیم (Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning)
-بررسی مدیریت منابع انسانی در پروژه
-بررسی رهبری تیم در پروژه
-بررسی ماتریس تقسیم وظایف در تیم (RACI)
-بررسی منشور کار تیمی (Team Charter)
-بررسی نحوه تشکیل تیم، توسعه تیم و ارزیابی تیم
-مدیریت تعارضات در تیم
-مدیریت تیم های مجازی
-بررسی مراحل طراحی، توسعه و مدیریت تیم های چابک
-مدیریت ارتباطات تیمی
-مدیریت جلسات تیمی

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد