بودجه بندی در بنگاه های اقتصادی به صورت تئوری و عملی

بودجه بندی در بنگاه های اقتصادی به صورت تئوری و عملی
این دوره طی 4 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها:
* آشنایی با مفاهیم بودجه ، سیر تحول آن ، اصول و ضوابط حاکم بران ، فرایند بودجه و انواع بودجه
* بودجه جاری ، بودجه سرمایه ایی و بودجه نقدی
* تکنیک تهیه بودجه در فضای رقابت و شرایط انحصاری به سبک روش مستقیم و سنتی
* آشنایی با مفروضات بودجه در تمامی بخش های آن
* آشنایی با مفاهیم استراتژی و تنظیم بودجه در چارچوب آن و اهداف عملیاتی شرکت
* تهیه بودجه در تیم های دو نفری با همراهی  مدرس در قالب فرم های ابلاغ شده


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد