مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
این دوره طی 4 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .
سرفصل ها:
* درک مفهوم مدیریت مالی و هدف از به کارگیری آن
* گزارش های مالی و کارکرد آنها
* تجزیه و تحلیل صورت های مالی
* آشنایی با ارزش زمانی پول و تحلیل نرخ بهره
* معرفی و طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری
* مبانی ارزیابی و ارزش گذاری طرح ها
* مدیریت وجه نقد
* تحلیل حساسیت و ریسک طرح ها
* مدل های برنامه ریزی مالی


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد