نقش شبکه های اجتماعی در فرآیند بازاریابی و فروش

نقش شبکه های اجتماعی در فرآیند بازاریابی و فروش
این دوره طی 4 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها:
* بررسی شبکه های اجتماعی کنونی موثر در بازاریابی و تبلیغات ایران
* در کدام فضاها حضور داشته باشیم؟
* مدیریت تجربه های مشتریان (CEM) در شبکه های اجتماعی
* بازی نمایی (Gamification) در شبکه های اجتماعی
* طراحی سناریوی حضور در شبکه های اجتماعی
* یکپارچه سازی شبکه های اجتماعی سازمان
* ترفندهای به اشتراک گذاری ویدئو در شبکه های اجتماعی
* ارتباط شبکه های اجتماعی با برندینگ سازمان
* طراحی مسابقات در شبکه های اجتماعی در راستای افزایش تعامل مشتری


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد