روش های پاسخگویی به شکایات مشتریان

روش های پاسخگویی به شکایات مشتریان
این دوره طی 6 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها:
* اشاره کلی به مفاهیم بازاریابی ،فروش ،رضایت و شکایت
* مقایسهCRM وCCM(مدیریت شکایات مشتریان)
* هدفها-عناصر- اصول-و روشهای اقدام در مدیریت شکایات
* انواع مشتریان شاکی
* مسئولیت های فروشنده در قبال مشتری
* فرآیند مدیریت مستقیم شکایات
* روشهای حل مشکل مشتری
* شیوه های دریافت ،پردازش، وپاسخگویی به شکایات
* اقدامات اجرایی پس از شناسایی ریشه مشکلات و شکایات
* هشت گام برای پاسخگویی
* نتایج یک تحقیق انجام شده در مورد شکایات مشتریان
*چگونگی برخورد با مشتریان عصبانی


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد