روش های وفادارسازی مشتریان و راه اندازی باشگاه مشتریان

روش های وفادارسازی مشتریان و راه اندازی باشگاه مشتریان
این دوره طی 4 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها:
* انواع باشگاه مشتریان
* ده فرمان راه اندازی باشگاه مشتریان
* مدل های پیاده سازی باشگاه مشتریان
* گام های اجرایی راه اندازی باشگاه مشتریان
* بررسی و مطالعه نمونه های موردی داخلی و خارجی


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد