(وبینار) دوره آموزشی چابک سازی سازمان

(وبینار) دوره آموزشی چابک سازی سازمان
فراگیر عزیز
با درود فراوان 

ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره ی آموزشی"  چابک سازی سازمان"

سیلابس دوره :
 • چه کسانی به بازاریابی چابک (Agile) نیاز دارند
 • آشنائی با متدولوژی های مدیریت به روش چابک (Agile)
 • شناخت تفاوتها و شباهت های روش چابک و روش های سنتی
 • شناخت تکنیکها و مهارت های کلیدی مدیریت چابک
 • شناخت فرایند التزام مشتری و نحوه چگونگی تحویل ارزش به مشتری
 • آشنائی با برنامه ریزی تطبیقی (Adaptive Planning) به روش چابک
 • شناخت مدیریت ارتباطات چابک و کار تیمی
 • بررسی مشکلات، بهبود عمکرد و یکپارچگی پیوسته چابک
 • بررسی مثال های عملی مرتبط با مدیریت چابک
 • ارائه نمونه های کاربردی
مدت دوره:
 • 8 ساعت آنلاین
تعداد جلسات:
 • 2 جلسه 4 ساعته
نوع مدرک پایان دوره:
 • مدرک معتبر و قابل ترجمه از دانشگاه تهران
باسپاس
مدیریت آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد