ده گام کسب در آمد از بورس

کسب ثروت از بورس عموما موضوع جذابی است بسیاری از مردم و سرمایه گذاران  معمولا به دنبال روشی برای سرمایه گذاری هستند که از قانونی بودن محل سرمایه گذاری، شفاف بودن ،سود بالا نسبت به دیگر بازارها، سرمایه گذاری با پول کم، قابلیت نقدشوندگی بالا و دسترسی آسان به محل سرمایه‌گذاری اطمینان پیدا کنند. 
 در این دوره به چرایی سرمایه گذاری و چگونگی کسب ثروت از بازار سرمایه و بورس جهت شناخت بیشتر افراد به موضوعاتی چون  اهمیت سرمایه گذاری در بورس، مفهوم ریسک و بازده در سرمایه گذاری،روشهای کسب درآمد از بورس، آشنایی با اصول خرید و فروش سهام، می پردازد.
آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک  جهت کسب بازده حداکثری ،‌اصطلاحات رایج و ضروری دربورس،خودشناسی سرمایه گذار و رفتارشناسی حرکات یک سهم ، تشکیل سبد سهام از گروههای مختلف نیز پرداخته می شود