تحلیل بازارها و فرصت های سرمایه گذاری در سال99


سال 1398 با رشد شدید بورس به پایان رسید و این رشد در ابتدای 1399 هم ادامه داشت. تداوم روند رشد دلار، سکه و مسکن در دوران کرونایی اسفند ماه 1398، این سوال را برای همه ایجاد کرد که روند بازارها در سال 1399، با توجه به تداوم حضور کرونا چه خواهد شد. 
بخش اول این بسته، به مه زدایی از شرایط کلی اقتصاد ایران در 1399 اختصاص دارد. سه سناریوی مختلف خوش بینانه، بدبینانه و محتمل در این بخش تحلیل شده است. با توجه به انتخابات دور دوم ترامپ در 13 آبان این سال و نیز تحولات برجام، سناریوهای مختلف طراحی و رمزگشایی شده اند. 
بخش دوم این بسته، به تحلیل اثرات مالیاتهای جدید بر بازارهای مختلف کشور، به ویژه مسکن، خودرو و نیز نوسان گیران ارز و سکه پرداخته شده است. 
بخش سوم به تحلیل جداگانه روند کلی هر یک از چهار بازارهای قانونی کشور پرداخته است. ارز، طلا، مسکن و بورس به شکل جداگانه بررسی شده و پیشنهادهایی کاربردی برای فعالین هر بازار ارائه شده است. 
برای ساده تر شدن استفاده از تحلیلها، گزیده روند اقتصاد ایران و هریک از بازارها به شکل خلاصه در بخش پایانی مرور شده است. همچنین تحلیلگر باسابقه دوره، سبد پیشنهادی برای سرمایه گذاری در 1399 را ارائه داده است. جایی که درصد سهم هر بازار، در سبد پیشنهادی برای سطوح مختلف ریسک پذیری "کم، متوسط و زیاد" مشخص شده است. 

محورهای اصلی این بسته :
0) مقدمه و روش تحلیل
1)سناریوهای کلی اقتصاد ایران در سال 1399 (تحلیل کلی رشد اقتصادی، کرونا، بودجه، انتخابات ترامپ)
2)پرونده ویژه: پایه های مالیاتی جدید و اثرات آن بر سپرده های بانکی، املاک، خودرو و ...
3)تحلیل روند بازار ارز و دلار و اثرات آن بر تولیدملی و واردات و صادرات
4) تحلیل بازار طلا و سکه و معرفی گواهی سکه و صندوق طلا در بورس
5) تحلیل بازار مسکن و ییلاقات و راهکارهای پیشنهادی برای خریداران، سرمایه گذاران و سازندگان
6) تحلیل کلی بازار بورس، اوراق و صندوقهای سرمایه گذاری
7) سبد پیشنهادی برای سرمایه گذاری شخصی در 1399 (برای سطوح ریسک پذیری بالا، متوسط و پایین)
8) جمع بندی و گزیده تحلیلها