ارتباط با اعتماد به نفس

با اعتماد به نفس بر ترسِ سخنرانی در عموم غلبه کنید و به سخنران تاثیرگذار تبدیل شوید
اشخاصی که "اعتماد به نفس" بالایی دارند، ارزش خویش را براي دوست داشتن سایرین و مورد علاقه واقع شدن از طرف آنان حفظ مي کنند. خویش را لایق توجه دانسته و سایرین را هم مورد توجه قرار می‌دهند.  
شخصی که اعتماد به نفس دارد به احساسِ خودش مسلط است . مضطرب نیست، آسوده و طبیعی رفتار می کند چه در مکالمات تک به تک و چه در جلسه کاری یا مدرسه و یا در کنفرانسی بزرگ . ارتباط موثر در روابط تجاری اهمیت کلیدی دارد. در این دوره روشهایی را به شما معرفی می کنیم تا بر ترسِ سخنرانی در عموم غلبه کنید و به سخنران تاثیرگذار تبدیل شوید . تکنیک هایی عرضه می شود که با استفاده از
انها با اعتمادتر به نظر برسید و سپس روشهای استفاده از زبان و حرکات بدن را برای مطمئن شدن به شما نشان خواهیم داد و در نهایت به شما نشان خواهیم داد که چگونه در یک سخنرانی به جمع بندی مناسب برسید .
بیایید این دوره را شروع کنید.