چیستی ارزهای دیجیتال

در دنیای کنونی قدرت ذهن، بسیاری ازابعاد فیزیک را درنوردیده و وانسته به مرحله ای برسد که بتواند هم چیز را در یک شی همچون موبایل خلاصه کند. دنیایی که همه چیز از راه دور کنترل پذیر است و دیگر نیازی به حضور فیزیکی نیست. دنیایی بی وزن که همه چیز در فضای مجازی هویت می یابد و باید ابزار این دنیا از جنس خودش و بی وزن باشد.
تصور کنید شما اینترنت پر سرعت خود را ازهواپیمای مسافربری بگیرید که از فراز کشورتان در حال عبور است. باید بابت این خدمات پولی پرداخت کنید که این ربات های خدمات رسان توانایی شمردن آن را داشته باشد در همان لحظه موبایل هوشمند ما پرداخت را از طریق ولتی در بلاکچین از طریق ارزرمزپایه یا کریپتوکارنسی انجام خواهد داد.
وقتی تعداد تراکنش های مالی ما در این دنیای اینترنتی بین اشیا افزایش میابد نیاز به سیستم حسابداری توسعه یافته ای داریم که هر لحظه بتواند دفتر کل را به ما نشان دهد. اینجا همان جایی است که بلاکچین به عنوان یک تاریخ نگار بدون خطا می تواند آمار همه چیز را داشته باشد. بلاکچین و کریپتوکارنسی هایی که امروزه بیشتر آن را بیت کوین می شناسند. این دنیای تاریخ نگار نیاز به دستگاه هایی از جنس تکنولوژی دارد که بتوانند پردازش ها را انجام دهند و تعداد زیادی از آنها مزارعی را پدید می آورند که نیاز به مراقبت و تعمیر و نگهداری دارند. مدیریت در دنیای الگوریتمی پیش رو یک اصل بنیادی است و مدیریت سرمایه یک حقیقت انکار ناپذیر.
عصر حجر به دلیل کمبود سنگ پایان نپذیرفت. بلکه تغییر تکنولوژی مسیر زندگی بشر را تغییر داد. در چنین دنیایی بیشتر کشورها مستعمره کشورهای رهبری خواهند شد که زودتر در این حیطه قدم گذاشته اند و برای تبدیل نشن به یک انسان غیر الگوریتمی بدون استفاده باید بر مدوامت آموزش تاکید داشت و کسی از یادگیری عاجز باشد بلااستفاده و بی مصرف خواهد شد. از این رو در این دوره قصد نشان دادن این افق را داریم