دوره تصویری آموزش رهبری - مهارت های رهبری و مدیریت

مهارت های رهبری و مدیریت
با شنیدن کلمه رهبر سازمانی،حتما نام تعدادی از افراد موفق در این زمینه را به یاد می‌آورید.اما آیا موفق شدن یک رهبر در سازمان فقط این است که با تعیین کردن قوانین سختگیرانه،کارکنان را مجبور به انجام وظایف کنیم.شاید تا مدتی این ایده جواب دهد،ولی کارمندان بعد از مدتی در محیطی خشک و بدون جذابیت دوام نمی‌آورند.جمله معروفی هست که می‌گوید تداوم یک همکاری از شروع آن سخت تر است!
حالا که شرایط این طور است،پس باید برای یک رهبر موفق شدن و راضی نگه داشتن افراد سازمان باید چکار کرد؟!به عبارتی مهارت های رهبری باید چگونه باشد؟
نگران نباشید،در ایندوره تصویری  تمام ویژگی ها و مهارت های یک رهبر خوب سازمانی را به طور کامل توضیح داده ایم.
پس پیش به سوی یادگیری!


با سپاس 
مدیریت آکادمی دنیای اقتصاد