دوره تصویری مدیریت تغییرچیست

مدیریت تغییر چیست؟ هرآنچه باید راجع به آن بدانید 
مدیریت تغییر، ایجاد یک سازمان جدید، طراحی فرآیندهای جدید کاری و پیاده‌سازی فناوری‌های جدید مواردی هستند که اگر افراد را با آن‌ها همراه نکنید، هرگز پتانسیل کامل آن‌ها را مشاهده نخواهید کرد. مدیریت تغییر شامل فرآیندها، ابزار و تکنیک‌هایی است که برای مدیریت جنبه فردی تغییرات و دستیابی به نتایج مطلوب مورداستفاده قرار می‌گیرد. 

 در این  دوره تصویری به تعریف مدیریت تغییر، مزایای آن، فرآیند و سطوح آن، چرایی دشواری این موضوع و چگونگی پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت تغییر می‌پردازیم، همراه ما باشید تا با اصول مدیریت تغییر در مجموعه‌ها آشنا شوید.

با سپاس 
مدیریت آکادمی دنیای اقتصاد