دوره های دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D)

دوره های دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D)
*لیست دوره های دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D) 

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .

دوره های دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D) 
 • R&D آشنائي با مديريت تحقيق و توسعه
 • آَشنايي با تحقيق و توسعه دربنگاههاي اقتصادي D&R
 • آشنايي باتحقيق وتوسعه D&R نقش واهميت آن دربنگاههاي كوچك صنعتي كشور
 • آشنايي بامديريت تحقيق وتوسعه واحدهاي صنعتي
 • آشنايي بامفهوم برخي واژههاي مهم درحوزه تحقيقات توسعه اي
 • امكان سنجي،بررسي و مطالعات FS در تحقيق و توسعه
 • بازار شناسی و تحقیقات بازار
 • بازآموزي مديران ومسئولين تحقيق وتوسعه واحدهاي توليدي R&D
 • برنامه ريزي استراتژيك درفعاليتهاي تحقيق وتوسعه بنگاههاي اقتصادي باگرايش بازاريابي
 • تحقیق  توسعه و مهندسی فروش
 • تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع غذائی
 • تحقيق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاههاي صنعتي و معدني كشور
 • تحقيق و توسعه بر اساس مدل فرآيندي توسعه و تكوين محصول صنعتي جديد
 • تحقيق و توسعه پژوهشهاي نوين در مهندسي
 • تحقيق و توسعه و ابزارهاي مديريتي ( ويژه مديران عامل، مديران و كارشناسان تحقيق و توسعه )
 • تحقيق و توسعه و چابکي سازماني ( با رويکرد صنايع غذايي)
 • R&D AND AGILITY (FOOD INDUSTRIES ORIENTED
 • تحقیق و توسعه و چابکی سازمانی با رویکرد صنایع غذایی
 • تحقيق و توسعه و رقابت پذيري با رويكرد بازاريابي و بهره وري
 •  تحقيق و توسعه و نقش آن در رقابت پذيري بنگاههاي اقتصادي
 • تحقيق و توسعه و نقش آن در مديريت بحران سازمانها
 • R&D and organization crisis management
 • تحقيق و توسعه و نقش آن درمديريت بحران كارخانجات و سازمانها
 • تحقيق و توسعه، اصول و فنون مذاكره و ارتباطات سازماني (بازآموزي دوره‌اي مديران و كارشناسانR&D)
 • تحقيق وتوسعه ( ساختار- هزينه ها)
 • تحقيق وتوسعه D&R  درصنايع داروسازي
 • تحقيق وتوسعه صنعتي ويژه مديران ازكشورهاي عضواكو(ECO )
 • تحقيق وتوسعه وآسيب شناسي شركتي دربنگاههاي اقتصادي
 • تحقيق وتوسعه وچابك سازي سازماني
 • تحقيق وتوسعه وچالشهاي جديددرقرن بيست ويكم
 • تحقيقات توسعه اي وضرورت آن درواحدهاي صنعتي
 • تدوين استراتژيهاي تحقيق وتوسعه بااستفاده ازرويكردكشش بازار
 • توجيهي مديريت تحقيق وتوسعه واحدهاي توليدي
 • توربازديدصنعتي تحقيق وتوسعه R&D
 • چگونگی تدوین طرحهای پژوهشی
 • نقش تحقيق و توسعه در بازاريابي و فروش
 • نقش تحقیق و توسعه در مدیریت بحران شرکت های دانش بنیان
 • نقش تحقيقات بازاردرفعاليتهاي تحقيق وتوسعه D&R  واحدهاي توليدي

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی می باشد .
            

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710480-42710482-021 در ارتباط باشید.
با سپاس 
آکادمی دنیای اقتصاد