وبینار هوش هیجانی EQ

وبینار هوش هیجانی EQ
فراگیر عزیز
بادرود فراوان


ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره ی آموزش
ی
 وبینار"هوش هیجانی EQ" 

به مدت زمان960 دقیقه،‌ خواهشمند است برای مشاهده وبینار به موارد مطروحه ذیل توجه فرمایید. 

1- در آغاز در قسمت ورود/عضویت در بخش هدر سایت با شماره همراه و رمز عبور وارد سایت شوید.
2- بر روی دوره ی  وبینار"هوش هیجانی EQ" 

در قسمت دوره های  (وبینار) کلیک نمایید.
3- این وبینار از نیمه دوم بهمن ماه  
 به مدت 16 ساعت  به صورت زنده  پخش خواهد شد. شایان ذکر است که 30 دقیقه قبل از شروع، امکان ورود به پخش زنده دوره آموزشی فراهم است.
4- برای مشاهده ی پخش زنده در قسمت جلسات دوره بر روی آیکون پلی کلیک کنید.
5- نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در بهبود عملکرد آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نقش ارزنده ای دارد، لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات مرقوم و ارسال فرمایید.

سرفصل:
فصل اول 
 • چیستی هوش هیجانی و مؤلفه هایش
 • هیجان و احساس چیستند؟
 • تفاوت هوش هیجانی و هوش منطقی
 • خصائص سازندهء هوش هیجانی و رویکردهاي مربوط به آن
 • سنجش هوش هیجانی و شناخت خود و دیگران
 • فصل دوم
 • برقراري ارتباط و کنترل هیجانات در ارتباطات
 • ارتباط پویا و هوش هیجانی ü مؤلفه هاي برقراري ارتباط
 • مهارتهاي اعتلاي ارتباط بین فردي ü تطبیق رفتاري و عوامل آن
 • انتقاد سازنده به عنوان کارکردي مهم از ارتباطات
 • فصل سوم
 • مدل توانایی هوش هیجانی مایر و سالووي
 • مدل کنستانتین واسیلی پترایدز (مدل مبتنی بر ویژگی)
 • مدل هوش هیجانی به عنوان صفت
 • مدل ترکیبی( گلمن و بار- آن) (مدل مختلط)
 • ابعاد هوش هیجانی ü حیطه هاي هوش هیجانی
 • مؤلفه ها و عوامل سازنده هوش هیجانی
 • فصل چهارم
 • انواع هوش
 • ویژگیهاي افراد با هوش هیجانی بالا
 • ویژگی افراد باهوش هیجانی پائین
 • ویژگیهاي مردان با هوشبهر هیجانی بالا
 • ویژگی مردان با هوشبهرهیجانی پائین
 • ویژگیهاي زنان با هوش هیجانی بالا
 • ویژگی زنان با هوش هیجانی پائین
 •  فصل پنجم
 •  مدل کارایی هوش هیجانی
 • اصلاح برداشتهاي نادرست از هوش هیجانی
 • عوامل موثر بر هوش هیجانی
 • اندازه گیري هوش هیجانی
 • تحلیل تشخیصی دقت غیرکلامی (DANVA )
 • آزمون بازشناسی اثر کوتاه مدت ژاپنی قفقازي
  •  
   •  مقیاس سطوح آگاهی هیجانی (LEAS )
 • آزمون هوش هیجانی دانشگاه سوین بورن (SUEIT)
 • فصل ششم
 • کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم
 • مهارت قاطعیت
 • آموزش مقابله با فرد خشمگین و پرخاشگر
 • آموزش حل مسئله ü آموزش خود کنترلی
 • آموزش خود انگیزشی ü تاثیرات هوش هیجانی
 • فصل هفتم
 • استفاده از هوش هیجانی در محیط کار
 • ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبري
 • کاربرد هوش هیجانی در مدیریت
 • اصول مهم اجراي برنامه هاي هوش هیجانی در سازمان ها
 • هوش هیجانی و اثر بخشی سازمان
 • فصل هشتم
 • مهارتهاي مورد نیاز براي رشد قابلیتهاي هوش هیجانی
 • برنامه اي عملی براي ارتقاي هوش هیجانی
 • نقدهاي وارده بر نظریه هاي هوش هیجانی
باسپاس
مدیریت آکادمی دنیای اقتصاد