دوره جامع مهارت های فردی در کسب و کارها

دوره جامع مهارت های فردی در کسب و کارها
دوره جامع مهارت های فردی در کسب و کارها

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .

محتوی دوره :
1- خودشناسی و شخصیت شناسی 
2- هوش کاری ، هوش هیجانی ، 
3- مهارت مذاکره 
4- مهارت ارتباطات 
5- مهارت یادگیری وآموزش تفکر تحلیل 
6- مدیریت زمان وافزایش بهره وری 
7- مهارت انعطاف پذیری 
8- مهارت تیم سازی 
9- مهارت حل مسئله و تصمیم گیری 
10- تفکر نقادانه 
11 - مدیریت تعارض 
12- مهارت های مالی - مدیریت بودجه 
13- روانشناسی مالی رفتاری 
14- مهارت فروش و بازار یابی 
15- تفکر استراتژیک 
16- فن بیان و سخنوری 


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710480-42710482-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد