راهکارهای عملیاتی مهاجرت به رهبری سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی

راهکارهای عملیاتی مهاجرت به رهبری سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی
راهکارهای عملیاتی مهاجرت به رهبری سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی 

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .

سرفصل ها :
ما مدیران ارشد سازمانی ، بزرگترین مانع پیش روی استقرارهوش مصنوعی (HRدر این خصوص چه می گوید؟)
"مدیریت مبتنی برهوش مصنوعی"هدف یا یک سفر؟چه چالش هایی اجرایی در مدیر پیش رویمان است ؟
چراهوش مصنوعی تشنه اطلاعات صورت های مالی سازمان است ، اما با آن سیر نمی شود؟
نخستین پروژه هوش مصنوعی سازمان را چطورانتخاب کنیم ؟


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710480-42710482-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد