تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه  "است به صورتیکه  علاقمندان به حسابداری و شاغل در این رشته کمک میکند تاراهکارهایی را برای ساده سازی این فرایند یافته و در نهایت تجارب ارزنده ای به دست آورند. 

مدت زمان این دوره 40ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
  •  آشنایی با مفاهیم نظری گزارشگری مالی 
  • آشنایی با ساختار و اجزای صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی 
  • شناسایی روابط اجزای صورتهای مالی با یکد یگر و رعایت این ارتباطات در گزارش نویسی 
  • آشنایی با شیوه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی 
  • برگزاری کارگاه عملی تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد