تهیه صورتهای تلفیقی

تهیه صورتهای تلفیقی
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "تهیه صورت های مالی تلفیقی  "است به صورتیکه  علاقمندان به حسابداری و شاغل در این رشته کمک میکند تاراهکارهایی را برای ساده سازی این فرایند یافته و در نهایت تجارب ارزنده ای به دست آورند. 

مدت زمان این دوره25 ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
  • تعاریف بکار رفتن در استاندارد 
  • ارائه صورتهای مالی تلفیقی 
  • مشمول و خروج از مشمول صورتهای مالی تلفیقی 
  • ضوابط تلفیق 
  • نحوه افشا در صورتهای مالی تلفیقی 
  • صورتهای مالی تلفیقی نمونه 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد