حسابداری شرکتها

حسابداری شرکتها
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "حسابداری شرکتها   "است به صورتیکه  علاقمندان به حسابداری و شاغل در این رشته کمک میکند تاراهکارهایی را برای ساده سازی این فرایند یافته و در نهایت تجارب ارزنده ای به دست آورند. 

مدت زمان این دوره 43ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • شرکتهای غیر سهامی شرکت تضامنی 
 • تشکیل شرکتها ی غیر رسمی وحسابهای مربوط به شرکا در این شرکتها
 • روش های تقسیم سود و زیان بین شرکادر شرکتها ی غیر سهامی و نحوه ثبت آن در دفاتر حسابداری 
 • ورود شریک یا شرکای جدید به شرکتها غیر سهامی و ثبت عملیات مربوطه در دفاتر حسابداری 
 • خروج شریک با شرکای جدید به شرکتها ی غیر سهامی و ثبت عملیات مربوطه در دفاتر حسابداری 
 • انحلال و تصفیه شرکتها ی غیر سهامی و ثبت عملیات مربوطه در دفاتر حسابداری 
ب : شرکتهای سهامی 
 • نحوه تشکیل شرکتهای سهامی (مطابق قانون تجارت) 
 • عملیات حسابداری ثبت سرمایه شرکتهای سهامی قبل از تاسیس در دفاتر هیات موسس  و انتقال آن به دفاتر قانونی 
 • تهیه صورتهای مالی در شرکتهای سهامی و اشناییی با عوامل تشکیل دهنده صورت عملکرد ، صورت سود و زیان انباشته و تراز نامه وسود و زیان جامع 
 • عملیات حسابداری تقسیم سود و احتساب انواع اندوخته ها نظیر اندوخته قانونی - اندوخته توسعه و تکمیل -ذخیره مالیات بر عملکرد و سایر ذخایر عملیات حسابداری روشهای افزایش سرمایه و روشهای کاهش 
 • سرمایه و عملیات حسابداری مربوطه 
 • عملیات حسابداری انحلال شرکت سهامی ( روش آاتی و تدریجی ) 
ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد