حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 1
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "حسابداری صنعتی 1  "است به صورتیکه  علاقمندان به حسابداری و شاغل در این رشته کمک میکند تاراهکارهایی را برای ساده سازی این فرایند یافته و در نهایت تجارب ارزنده ای به دست آورند. 

مدت زمان این دوره 48ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
  • آشنایی با مفاهیم عمومی و اصطلاحات حسابداری صنعتی ونحوه رفتار هزینه ها دوایر تولید و خدماتی 
  • هزینه یابی  سر بار تولید وآشنایی با روش های تسهیم هزینه 
  • انواع روشهای هزینه یابی شامل سفارش کار ومرحله ای 
  • آشنایی با کارت حسابداری مواد اولیه وروش های قیمت گذاری آن  
  • آشنایی با کارت سفارش کالا 
  • گزارش معادل آحاد وگزارش تولید 
  • نحوه و تنظیم وتهیه بهای تمام شده کالای فروش رفته در موسسات تولیدی 
  • تشریح عملیات حسابداری هزینه یابی مرحله ای و سفارش کار 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد