توسعه تیم و کار تیمی در سازمان

توسعه تیم و کار تیمی در سازمان
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "توسعه تیم و کار تیمی در سازمان  "است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

مدت زمان این دوره 20ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • اهداف وضرورت 
 • مقدمه ومروری اجمالی بر مفاهیم تیم وکار تیمی در سازمان ها
 • گروه یا تیم ،ویژگی گروه یا تیم های کاری 
 • انواع گروه های کاری در سازمان 
 • ارتباطات وروابط گروه و تیم سازی 
 • مشخصات گروه کاری موثر 
 • شایستگی های مورد نیاز د تیم های موثر کاری 
 • تصمیم گیری 
 • رهبر وانتخاب رهبر واعضای تیم 
 • نقش اعضای تیم 
 • نقش گروه در سازمان 
 • نقش ها در گروه توسعه تیم های کار آمد 
 • مدل های رفتاری ورفتاری گروهی 
 • مشکلات بین گروهومشکل گشایی
 • تیم سازی در سازمان 
 • تیم های کار آمد در سازمان 
 • نوآوری در تیم 
 • توسعه در تیم 
 • روابط بین تیم و سازمان ها 
 • ارائه برخی راهکارهای موثر برای یک رهبرموفق در تیم 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد