آئین نگارش ومکاتبات اداری 

آئین نگارش ومکاتبات اداری 
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه " آئین نگارش ومکاتبات اداری "است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

مدت زمان این دوره 20ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • ارتباطات به عنوان فلسفه وجودی نگارش 
 • انواع ارتباطات وگردونه ارتباطات در سازما ن
 • مجاری ارتباطات سازمانی ،نوشته وسیله ارتباط رسمی سازمان 
 • اهمیت ونقش مکاتبات اداری 
 • شناخت نامه های اداری 
 • انواع نامه ومکاتبات اداری وضوابط مورد عمل در تدوین آنها 
 • مراحل تهیه نامه های اداری 
 • بخش نامه 
 • صورتجلسه 
 • دستور العمل 
 • شیوه نگارش 
 • نشان گذاری 
 • ویرایش و پردازش 
 • بهره گیری از منابع و تکمیل نوشته ها 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد