اصول بایگانی گردش در مکاتبات ودبیرخانه

اصول بایگانی گردش در مکاتبات ودبیرخانه
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه " اصول بایگانی گردش در مکاتبات ودبیرخانه  "است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

مدت زمان این دوره 20ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
  • آشنایی با فعالیت های دبیرخانه ای 
  • نحوه گردش مکاتبات در دبیرخانه 
  • افزایش سرعتدر گردش مکاتبات 
  • افزایش بازده فعالیت های مرتبط با مکاتبات 
  • افزایش کیفیت ثبت ،نگهداری وبازار یابی سوابق
  • تسریع در پاسخگویی به مراجعین وحذف کامل مراحل اضافی 
  • پیگیری موثر مکاتبات 
  • افزایش سرعت دسترسی وامکان ردیابی سریع مکاتبات
  • تهیه گزارش های متنوع مورد نیاز مدیران از وضعیت مکاتبات 
  • بایگانی وآرشیو مناسب وکم حجم فیزیکی مکاتبات

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد