مدیریت رفاه کارکنان

مدیریت رفاه کارکنان
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "مدیریت رفاه کارکنان  "است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

مدت زمان این دوره 20ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • رفاه و جایگاه آن در فرایندهای منابع انسانی 
 • مروری بر مدل تعالی منابع انسانی 
 • تعالی ومحیط کار متعالی 
 • منابع انسانی از رضایت تا تعهد 
 • انواع تعهد سازمانی وابعاد شغل 
 • نظریه ی سلسله نیازهای مازلو 
 • مدل 3RM وارزیابی سلامت 
 • روابط هوش ، رفاه وباورها 
 • رفاه و سرمایه های فردی و سازمانی 
 • رفاه و استرس 
 • عوامل بروز استرس
 • ایمنی 
 • آرگونومی 
 • مروری بر برنامه های رفاهی متداول
ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد