آشنایی یا استاندارد آموزشی ISO10015

آشنایی یا استاندارد آموزشی ISO10015
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "آشنایی یا استاندارد آموزشی ISO10015 "است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

مدت زمان این دوره 15 ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .

سرفصل ها :
 • معرفی سازمان ISO
 • استانداردISO9000
 • کیفیت واصول آن در استاندارد ایزو 900
 • سریاستانداردهای ایزو 9000
 • سازمان های اعتبار دهنده 
 • دیدگاه فرایندگرا در استاندارد ایزو9000
 • الزامات سیستم مدیریت کیفیت 
 • استاندارد ایزو 1015
 • اصلاحات وتعریف
 • رویکرد سیستمی بع آموزش وبهسازی نیروی انسانی 
 • نیاز سنجی آموزشی 
 • طراحی وبرنامه ریزی آموزشی 
 • اجرا
 • سنجش و اثر بخشی آموزشی 
 • نحوه ممیزی سیستم آموزش بر اساس ایزو 10015
 • اتطباق وعدم اتطباق Minor/Major
 • اقدام های اصلاحی 
 • ارائه تمرین عملی ممیزی بر اساس ایزو 10015
ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد