تکنیک های نیاز سنجی آموزش

تکنیک های نیاز سنجی آموزش
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "تکنیک های نیاز سنجی آموزش "است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

مدت زمان این دوره 15 ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
  • فرآیند آموزش 
  • مفهوم نیاز
  • نیاز آموزش 
  • نیاز سنجی آموزش 
  • اصول نیاز سنجی 
  • منابع تعیین نیازهای آموزشی 
  • روش ها و فنون تعیین نیازهای آموزشی 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد