هوش هیجانی

هوش هیجانی
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "هوش هیجانی  "است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

مدت زمان این دوره 20 ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • تعریف هوش 
 • مفهوم هوشبهر و توزیع بهنجار
 • نظریه های کلی هیجان 
 • نعریف هوش هیجانی 
 • مولفه های هوش هیجانی 
 • هوش هیجانی وخودشکوفایی
 • سنجش هویت هیجانی 
 • نظریه گوناگون هوش 
 • شناخت هیجان 
 • تفاوت های جنسیتی وفرهنگ 
 • هوش هیجانی محصول چیست 
 • آموزش و یادگیری هوش هیجانی 
 • کاربرد هوش هیجانی 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد