طراحی نظام جامع آموزش در چارچوب استاندارد 29990

طراحی نظام جامع آموزش در چارچوب استاندارد 29990
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه "طراحی نظام جامع آموزش در چارچوب استاندارد 29990 "است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

مدت زمان این دوره 15 ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
  • بررسی کارکردها ی آموزشی در سال های اخیر 
  • روند تغییر پارادایم آموزشی 
  • سازمان استاندارد 
  • استاندارد 29990
  • تفاوت 1005با 29990 
  • ساختار استاندارد 29990
  • هدف ودامنه کاربرد
  • واژگان 
  • خدمات یادگیری (بررسی فرایندهی کلیدی آموزش)
  • مدیریت تامین کننده خدمات یادگیری 


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد