اصول سرپرستی

اصول سرپرستی
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه اصول سرپرستی است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.
مدت زمان این دوره 30 ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
  • نقش جایگاه سرپرستان در سازمان 
  • هدایت و رهبری نیروی انسانی 
  • آموزش وتوسعه نیروی انسانی 
  • ارزیابی عملکرد نیروی انسانی 
  • ایجاد انگیزه در نیروی انسانی 
  • برنامه ریزی عملیاتی 
  • سازماندهی فعالیت ها 
  • کنترل عملیات -خلاقیت و نو آوری 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد