طبقه بندی مشاغل با تاکیدطبقه بندی و ارتباط با زیر سیستم های منابع انسانی

طبقه بندی مشاغل  با تاکیدطبقه بندی و ارتباط با زیر سیستم های منابع انسانی
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه طبقه  بندی مشاغل  است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.
مدت زمان این دوره 35ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
  • آشنایی با اصول مبانی والزمات قانونی درخصوص طبقه بندی مشاغل 
  • تشریح ارتباط طبقه بندی مشاغل با فرایندهای منابع انسانی -طبقه بندی وارزشیابی مشاغل به عنوان زیر بنا وپیش نیاز برای اجرای صحیح فرایندها ی منابع انسانی 
  • آشنایی با طبقه بندی مشاغل وروش های ارزشیابی مشاغل وتشریح 
  • روش های اعتباری 
  • آشنایی با طراحی جدول مزد محاسبات مزدی 
  • آشنایی با دستورالعمل های اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل بر اساس آخرین اصلاحات وتغییرات به عمل آمده 
  • آشنایی ا همگن سازی مشاغل وروش جدا سازی پست از شغل در طرح های طبقه بندی مشاغل
  • آشنایی با نظام های مزدی مکمل وانگیزشی 
  • آشنایی با طبقه بندی مشاغل در ایران وسیر تحول آن
ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد