اثر بخشی آموزشی در چارچوب مدلROI

اثر بخشی آموزشی در چارچوب مدلROI
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه اثر بخشی آموزشی در چارچوب مدل ROI  است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.
مدت زمان این دوره 20 ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • آسیب شناسی مسائل اثر بخشی آموزشی در سازمان های ایرانی 
 • یادگیری ودیدگاه های روانشناسی یادگیری ودیدگاه های روانشناختی ورفتارگرا 
 • مراحل ارزشیابی اثر بخش آموزشی 
 • تفاوت ورابطه اندازه گیری و اثر بخشی 
 • اهمیت سنجش واثر بخشی اموزشی 
 • انواع مدل های اثر بخشی آموزشی 
 • POT/PerformanceOrientedTraining
 • Partrick
 • ROI/JackPhilips
 • Holton
 • Cipp
 • Atmosphere
 • Taylor
 • شناسایی و تدوین شاخص های عملیاتی وکاربردی 
 • تعیین دوره های آموزشی کمی برای سنجش اثر بخشی آموزشی 
 • نحوه طراحی ابزار مناسب برای سنجش اثر بخشی آموزشی 
ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد