مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی  است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.
مدت زمان این دوره 25 ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • مقدمه " از مدیریت اداری تا مدیریت سرمایه های انسانی" 
 • مروری بر فرایندهای منابع انسانی 
 • مهارت های رهبری 
 • فرایند جذب و استخدام 
 • فنون مصاحبه وانتخاب کارکنان 
 • مروری بر آزمون های استخدامی 
 • نظام انگیزش کارکنان 
 • نظام های جبران خدمت
 • کیفیت زندگی کاری 
 • مشارکت کارکنان
 • فرایند آموزش وتوسعه کارکنان 
 • روش های توسعه مدیران 
 • کانون های  ارزیابی 
 • روش های ارزیابی عملکرد کارکنان 
 • بهره وری منابع انسانی 
 • ارتباطات سازمانی 
 • فرهنگ سازمانی 
 • تحلیل رفتار متقابل TA
 • عارضه یابی منابع انسانی 
 • مهارت های شغلی 
ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد