ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه ارزیابی عملکرد کارکنان است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.
مدت زمان این دوره 25 ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • معرفی فرایند مدیریت عملکرد
 • تفاوت ای ارزیابی عملکرد با مدیریت عملکرد 
 • مفهوم شناسی عملکرد ، اهداف و وظایف ، شایستگی های رفتاری 
 • نحوه استخراج وتعیین وظایف کلیدی 
 • نحوه هدف گذاری 
 • نحوه شاخص گذاری 
 • نحوه تعیین استاندارد
 • نحوه استخراج نیزهای آموزشی وچگونگی سنجش اثر بخشی آموزش ها
 • مربی گری وجایگاه آن در فرایند مدیریت عمکرد
 • فرایند مربی گری 
 • وظایف مربی 
 • نحوه ارزیابی عملکرد

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد