قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی
هدف از اجرای دوره قراردادهای بین المللی   ،آشنایی مخاطبان با فرایندهای عقد و قراردادهای وانجام آن به نحو موثر وکارا می باشد. 
مدت زمان این دوره 20 ساعت می باشد
 .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • بحث مقدماتی انواع قراردادها ی داخلی بین المللی 
 • عقد و قرادادها و ایقاعات 
 • عقود لازم وجایز وعقود منجزو معلق 
 • عقود نافذ وغیر نافذ ، عقود باطل 
 • عقود خارج لازم 
 • خیارات 
 • شرط 
 • عقودمعین وغیر معین 
 • ثمن 
 • سایر موارد عم.می قرادادها 
 • خسارات ناشی از قراردادها وطرق جبران خسارات 
 • چگونه موضوع یک قرداد بین المللی با پروژه به معنی عام شکل می گیرد
 • چگونه نطفه قراردادها ی بین المللی و صنعتی ، تولیدی واجرای پروژه های صنعتی منعقد می شود وبه طیف وسیعی از قراردادها وموافقت نامه های بین المللی منتهی می شود 
 • فعالیت ها و اقداممات از زمان تصمیم به اجرای یک پروژه ، صنعتی همراه با خرید ماشین آلات با دانش فنی ، تکنولوژی با مدیریت از شرکت های خارجی تا زما نشستن پشت میز مذاکرات بین المللی 
 • شاکله اصلی و ساختارعمومی و مشترک قراردادهای بین المللی اقتصادی،صنعتی تولیدی ، بازرگانی و پیمانکاری وانتقال تکنولوژی 
 • تشریح ومعرفی حدود چهل قرارداد بین المللی مربوط به انحصار برای آشنایی با این قردادها کارگاه عملی و قراردادهای بین المللی 
 • حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها از مذاکره تا دادرسی 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد