مدیریت صادرات

مدیریت صادرات
هدف از اجرای دوره مدیریت صادرات ،آشنایی مخاطبان با فرایندهای ضمانتنامه ها ، وارانتی ها ، مراحل صادرات وانجام آن به نحو موثر وکارا می باشد. 
مدت زمان این دوره 24 ساعت می باشد
 .

 
این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .

سرفصل ها :
 • مدیریت صادرات موفق (غیر نفتی) و تعاریف آن 
 • تراز تجارت خارجی 
 • عوامل تاثیر گذار در صادرات کالا 
 • ویژگی های مدیرصادرات 
 • چگونگی معرفی شرکت به بازار های هدف 
 • ضمانتنامه ها
 • وارانتی ها 
 • مراحل صادرات 
 • اهم اطلاعات مورد نیاز برای صادرات موفق
 • مدارک مورد نیاز برای صادرات 
 • نگاهی به اینکوترمز
 • روش هاو ابزارهای متفاوت پرداخت در تجاری خارجی 
 
ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد