مدیریت خرید و سفارشات خارجی

مدیریت خرید و سفارشات خارجی
هدف ازاجرای دوره آموزشی مدیریت خرید و سفاشات خارجی ، آشنایی مخاطبان با فرایندهای  خرید خارجی و اینکوترمز2010 و انجام آن به نحو موثر وکارا می باشد. 
مدت زمان این دوره 30 ساعت می باشد
 .


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .

سرفصل ها :
  • مراحل خرید خارجی 
  • اینکوترمز2010
  • روش های پرداخت 
  • قوانین ucp-600
  • اعتبارات اسنادی 
  • روش های حمل 
  • بیمه و بازرسی 
  • پایانه گمرکی و ترخیص

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد