امور گمرکی و ترخیص کالا

امور گمرکی و ترخیص کالا
هدف ازاجرای دوره آموزشی گمرگی و ترخیص کالا، آشنایی مخاطبان با فرایندهای  امور گمرکی و ترخیص کالا وانجام آن به نحو موثر وکارا می باشد. 
مدت زمان این دوره 40 ساعت می باشد
 .


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .

سرفصل ها :
 • تخلفات گمرکی و جرایم آن 
 • اسناد نادرست ، اسناد خلاف واقع و قاچاق گمرکی 
 • مسئولیت گمرک در قبال نگهداری کالا 
 • کسر و اضافه تخلیه و مقررات آن 
 • مسئولیت گمرک برای حفاظت از کالا
 • بیمه ی محلی در گمرک
 • تفکیک گمرک در قبال کالاهای فاقد بیمه نامه ی معتبر 
 • معافیت های قانونی گمرکی 
 • تخفیف کاری در گمرگ 
 • ارزیابی کالا و اختلافات گمرکی 
 • مراجع رسیدگی به اختلافات گمرگی 
 • سیستم تعرفه ی بین المللی (Harmoonized System-Hs)
 • تعاریف وايه هاو اسناد
 • اسناد گمرکی به ترتیبکاربرد 
 • رویه های گمرکی ونحوهی وصول حقوق ورودی 
 • ارزش در گمرک ومحاسبات گمرکی 
 • نحوهی محاسبه ی ارزش کالاهای وارداتی 
 • روش قانونی اعتراض به تعیین ارزش هنگام اختلاف با گمرک 
 • صاحب کالا در گمرک ونحوهی ترخیص نسیه کالادر گمرک
 • بدهی به گمرک ومقررات وصول آن توسط گمرک 
 • مدت مجاز توقف کالا درگمرک 
 • مرورزمان درگمرک ومواعید قانونیآن
 • کسر دریافتی واضافه پرداختی ومقررات آن
 • اظهارنامه ی گمرکی SAD 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد